Bu ders kapsamında öğrenciye optik aletlerin temel elemanlarının neler olduğu, optik aletlerin temel karakteristikleri, nasıl kullanıldığı. Lensometre (fokometre) esası, fokometre tanımı ve çeşitleri. Merceklerin fokometredeki görüntülerinin nasıl olduğu, merceklerin diyoptrik güçlerinin belirlenmesi, pupillametre, büyüteçler, dürbünler, mikroskoplar, teleskoplar, kamera (fotoğraf makinası), oftalmik optik aletlerin öğretilmesi, gözle ilgili şikayetler ve göz hastalıklarının semptomatolojisi, az görme (düşük görüş) optik aletlerinin nasıl kullanıldığı, göz muayenesi, gözün rutin muayenesi ve yardımcı alet ve yöntemlerle muayenesinde kullanılan optik araç gereçler ve esasları, oftalmaskoplar tanımı, retinoskoplar tanımı, fundus kameraları özellikleri, refraktometreler, tonometreler, yarık lambaları ve ameliyat mikroskop çeşitleri, fotoğraf koyulaştırıcı gibi aletlerin özellikleri mekanizmaları anlatılmakta ve öğretilmektedir.