Bu dersin amacı, pediatrik grupta rehabilitasyonun amaçları, hedefleri, ölçme değerlendirme yöntemlerini öğreterek, hastaların fizyoterapi rehabilitasyon programlarının planlanması ve uygulanmasını öğretmektir. Bu ders kapsamında pediatrik grupta fonksiyonel yetersizlik nedenleri, özür ve engele neden olan durumları bilme, Serebral Palsili ve Müsküler Distrofili çocuklarda fizyoterapi değerlendirmelerini ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programını uygulayabilme, tortikollis, riskli bebekler ve mental motor retardasyonda fizyoterapi değerlendirmelerini ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programını uygulayabilme, çocukluk dönemi solunumsal ve kardiyak hastalıklarında hastaya özel fizyoterapi ve rehabilitasyon programları, hasta ve aile ile iletişim kurabilme, fizyoterapi ile ilgili hasta ve aileye bilgi verebilme konuları yer alır. Bu ders teorik ve pratik olarak işlenmektedir.