Bu dersin sonunda öğrenciye, toplu beslenme sistemlerinde yönetim ve organizasyonu, yönetici diyetisyenin görev ve sorumlulukları ile yönetici diyetisyenin sahip olması gereken yönetimsel fonksiyonların öğretilmesi amaçlanmaktadır.