Bu dersin amacı öğrencilerin lisans düzeyinde öğrendikleri gastro intestinal sistem hastalıklarının diyet tedavisi ile ilgili bilgilerini güncel literatür doğrultusunda yenilemektir.