Tıbbi sekreterin kavramsal boyutunu, türlerini, ayaktan ve yatarak bakım veren sağlık kuruluşlarındaki tıbbi sekreterin görevlerini ve etik değerleri açıklamaktır.