Bu dersin sonunda öğrenciler; Floroskopik incelemeler için hazırlıkları yapar, Floroskopide kontrast maddeleri hazırlar, Sindirim sistemi görüntülemesi yapar, Biliyer sistem görüntülemesi yapar, Ürogenital sistem görüntülemesi yapar, Meme görüntüleme için hazırlıkları yapar, Mamografi elde eder, Anjiografi için hazırlıkları yapar, Koroner ve serebral anjiografi elde eder,Stend uygulamalarında anjio görüntüleri elde eder, Abdominal uygulamalarda anjio görüntüleri elde eder, Toraks uygulamalarında anjio görüntüleri elde eder, Üst ve alt ekstremite uygulamalarında anjio görüntüleri elde eder.