Kan hastalıkları ile ilgili konular ele alınacaktır.