Kıbrıs Türk edebiyatının temel kavramlarının aydınlatılması, oluşumu hakkında bilgi verilmesi. Kıbrıs’ta yaşanan sosyal ve siyasal olaylar ve bunun edebiyata yansımasının irdelenmesi. Kıbrıs Türk Edebiyatının dönemleri, dönemlere göre şiir, roman, öykü, tiyatro, anı, deneme, gezi yazısı türlerinde gözlemlenen izleksel ve biçemsel gelişmelerin metinler üzerinden değerlendirilmesi. Anonim halk edebiyatı ürünlerinin, eski Kıbrıs Türk şiirinin, yeni Kıbrıs Türk şiirinin ana eğilimler, zirve şahıslar ve eserler çerçevesinde, Türk edebiyatıyla karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Kıbrıs Türk Edebiyatında nesrin gelişmesini etkileyen faktörler, başlıca yazarlar ve eserlerinin tanıtılması. Örnek metinler üzerinde inceleme uygulamaları yapılması. Kıbrıs Türk basın faaliyetlerinin; gazete ve dergilerin edebiyatın gelişimindeki yerinin kaynak taramasına yönelik araştırmalarla kavratılması.