Sağlık alanının temel derslerinden biri olan parazitoloji, parazitlerin yapısını, konakçı ile olan ilişkilerini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı yapılacak tedavi ve korunmayı kou alan bir bilim dalıdır. Ders kapsamında öğrencilerin parazitolojinin tüm temel konularını öğrenerek parazitik hastalıklar üzerinde yetkin bilgi donanımına sahip olmaları hedeflenmektedir. Bunun yanısıra parazitlerin yaşam koşullarının ve parazitik hastalıkların tanı sürecinde yapılması gereken laboratuvar analizlerinin bilinmesi, Tıbbi laboratuvar teknikerinin sahip olması gereken önemli özelliklerinden biridir.