AMAÇ Öğrencilerin  Triyaj konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ,acil durumlarda havayolu açıklığı  sağlanması ve kardiyopulmoner resüsitasyon  (kalp masajı) uygulayabilmesi,şoklar ve ilk yardım, çoklu travmalar ve karın travmalarında ilk yardım, kafa ve omurga travmalarında ilk yardım, pelvis ve extremite travmalarında ilk yardım, toraks travmalarında ilk yardım, yanık ve sıcak soğuk çarpmalarında   ilk yardım, epileptik nöbetlerde ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, , zehirlenmelerde ilk yardım, kesici delici alet yaralanmalarında ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, kan şekeri düşüklüğünde ilk yardım, uzuv kopmalarında ilk yardım uygulayarak , bu konularda değerlendirme yapabilmesini ve yaşam kurtarıcı girişimlerde bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olmalarını sağlamaktır.