Bu dersin amacı, öğrencilerin Öğrenme Güçlüklerinin belirtilerini bilme ve eğitim ortamlarında öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların eğitim gereksinimlerini yönünde ailelere psikolojik destek sağlama, Bilişsel süreçlere yönelik öğrenme güçlüğünün doğasını bilmektir.