Mikrobiyoloji ve mikroorganizmaların temel bilgisini edinmiş, mikroorganizmaların neden oldukları enfeksiyon hastalıkları, etkenleri, korunma ve tedavi ilkelerini bilen, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarının önemini kavrayan ve bunları uygulamalarında kullanan hemşireler yetiştirmektir. Mikroorganizmaların yapısı, görünümleri, sınıflandırma ve adlandırılması; mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan araç-gereç, laboratuvar yöntemleri; bakterilerin ve virüslerin yapıları ve insan sağlığında önemli bakteri ve virüs grupları; fungusların yapısı ve insan sağlığında önemli fungus grupları; parazitlerin yapısı ve insan sağlığında önemli parazit grupları; mikrop-konakçı ilişkileri, enfeksiyonun tanımı ve bulaşma biçimleri; flora tanımı, vücut bölgelerinin normal florası; hastalık örneklerinin alınması ve laboratuvara gönderilmesi; bağışıklık ve vücudun savunma mekanizması; antijen ve antikorlar, tipleri; tümor ve kanser immünolojisi; aşılar ve serumlar; hastane enfeksiyonları ve kontrolü ders kapsamında öğrencilere aktarılmıştır.