Bu derste öğrenme kuramları ve davranış değiştirme prosedürleri ele alımaktadır.