Bu derste öğrenciler okul sistemi içinde (öğrenci, öğretmen, veli ve yönetim) öğrencilerin yaşadıkları sosyal, akademik ve daranışsal sorunları ve bu sorunların çözmünde yardımcı olan olanakları tanımalarına destek verilmektedir.