Bu dersin içeriğini, yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve yapımı oluşturmaktadır.  Bu kapsamda strüktürel eleman olarak çatı sistemleri (düz ve eğimli çatılar; oturtma ve asma çatılar; çatı kaplamaları, oluklar ve yağmur iniş boruları; teras çatı yalıtım çözümleri, vb); tamamlayıcı elemanlar olarak çatı ışıklıkları, duvar boşlukları ve kapı ve pencereler, parapet duvarları, korkuluk ve küpeşteler, vb; son olarak da yapıda yüzey bitişleri ve kaplamalar (duvar, döşeme ve tavan yüzey bitişleri, dilatasyon derzi kaplaması) konuları işlenmektedir. Kaba ve ince yapı işlerini oluşturan ana yapı elemanlarının irdelendiği bu dersde öğrenciye iç mekan tasarımını oluşturduğu bir yapıyı inşa edebilecek gerekli bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.