Genel anestezi öncesi hastayı değerlendirme, Genel anestezi öncesi malzeme ve hasta hazırlığı, Hasta pozisyonları, Monitörizasyonu, Anestezi indiksiyonu, Hava yolu açıklığı, Endotrakeal entübasyon, Alternatif hava yolu yöntemleri, Santral kateterizasyon, Genel anestezinin idamesi, Monitörizasyon izlemi, Genel anestezi uygulamasını sonlandırma, Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar,Sistem hastalıklarında genel anestezi uygulamaları.