Bu derste öğrenciler anestezinin ne anlama geldiği ve anestezinin tarihi ile dersin tanımına giriş sonrasında, anestezi teknikerlerinin rolü, görevleri ve yasal yetkisi, görev tanımı yasal yetki ve kısıtlamalarını sorumluluklarını öğrenmektedirler. Klinik olarak anestezi makinesi ve devreleri, anestezide yardımcı ekipmanlar, monitörizasyon, inhalasyon anestezikleri, inravenöz anestezikler, opioit anestezikler, kas gevşeticiler ve antagonistleri, lokal anestezikler, vazoaktif ajanlar, premedikasyon ajanları, preoperatif değerlendirme, hava yolu anatomisi ve entübasyon, genel anestezi başlatılması, idamesi ve sonlandırılması, regional anestezi, santral ve periferik bloklar konularını içeren dersler alarak dersle iligili olarak gerekli teorik bilgi ve gereken uygulama becerisini kazandırmak dersin öncelikli amacını oluşturmaktadır.