Bu dersin amacı, öğrencilerin tasarlamış oldukları taslak çalışmaları AutoCAD programı sayesinde dijital ortama aktarma becerisini kazandırmaktır. Bu derste öğrenciler somut taslak çalışmaları, dijital ortama aktarma ve çalışma prensiplerini öğrenmektedir. Bu sayede öğrenciler, çalışmalarını belirli teknik standartlarda daha hızlı bir şekilde dijital ortamda çizebilmektedir. Aynı zamanda objelerin, yapıların veya nesnelerin üç boyutlu görselleştirme ve düşünme becerisi de kazanılmaktadır. Teorik derslerin ve sınıf alıştırmalarının temel amacı, öğrencilerin taslak çalışmalarını iki ve üç boyutlu olarak, pratik şekilde AutoCad programında düşünebilme ve çizebilmelerini sağlamaktır.