Bu dersin amacı; tıbbi laboratuvarlarda uygulanan serolojik testlerin tanıtılması ve prensiplerinin öğrenilmesi için öğrencilere gerekli temel immunolojik bilginin verilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin  antijen- antikor, hücresel ve humoral yanıt, doğal ve kazanılmış bağışıklık ve aşılar konusunda bilgi sahibi olmaları hedeflenir. Ayrıca aglütinasyon, presipitasyon, nötralizasyon, radioimmunolojik, enzim immunolojik ve immunfloresan teknikler ayrıntılı olarak işlenecektir.