Bu derste öğrenciler; çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı ile ilgili temel kavramları, çocuk ruh sağlığını etkileyen etmenler, ruh sağlığının önemi ve tarihsel gelişimi, çocukluk ve ergenlik döneminde görülen uyum ve davranış sorunları,  çocuklarda uyum ve davranış problemlerine neden olan etmenler ve çözüm önerileri, çocuk ve ruh sağlığı hakkında kuramlar, çocuk ve ergenlerde ruh sağlığı bozukluk belirtileri, ruh sağlığı yönünden koruyucu önlemler, aileler ve uzman kişilerle ile işbirliği hakkında  bilgi sahibi olacaklardır.