Dersin amacı İşitme ve denge işlevlerin özümlenmesini ve temel odyolojik testlerin uygulama becerisinin kazanılmasını sağlamak. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Akustik, anatomik, fizyolojik, gelişimsel ve sosyal yönüyle normal ve hastalıklı işitme sistemi hakkında temel anlayışı edinir. Otoskop kullanarak otoskopik muayeneyi uygulayabilme. Akustik admittansmetri yönteminin temel bileşenlerini bilebilir; timpanometri ve akustik refleks testlerini kullanarak akustik admittans ölçümünün nasıl yapıldığını bilebilir ve hasta üstünde uygulayabilir. Temel objektif (otoakustik emisyon, işitsel beyin sapı yanıtları, akustik immitansmetri testleri) ve subjektif (saf ses ve konuşma odyometri, serbest alan testi) odyolojik test tekniklerini uygulayabilir. Maskeleme kriterlerini tanımlayabilme ve hasta üzerinde maskeleme prosedürlerini uygulayabilme. Genel işitsel hastalıkların ayırıcı tanısını koymada odyometrik sonuçların nasıl yardım sağlayabileceğini açıklayabilir.