Suç nedir? İnsanlar neden suç işler?  İnsanların suç işlemesini tetikleyen faktörler var mıdır? Yoksa suç işlemek insanın içinden gelen bir şey midir? Suç önlenebilir mi?  Suçlular tekrardan topluma kazandırılabilir mi? Kazandırılmalı mı? Bu gibi sorulara cevap arayışı temelinde yüz yıllardır süregelen, pek çok araştırlamara konu olmuş ve günümüz ceza adaler sistemlerinin şekillenmesinde büyük rol oynamış olan Kriminoloji multi disipliner bir bilimsel öğrenti olarak karşımıza çıkmaktadır.