Divan edebiyatının özellikleri, 13. yy Divan şairlerinin hayatı, edebî kişiliği ve eserlerinden örneklerin incelenmesi.