Bu derste; genel cerrahi ameliyatları ve anestezi, üriner sistem hastalıkılarında anestezi, üriner sistem cerrahisinde anestezi, obstetrik ve jinekolik operasyonlarda anestezi, nöroşirürjide anestezi, kalp- damar hastalıklarında anestezi, kalp-damar cerrahisinde anestezi konularında bilgiler verilecektir. Akciğer hastalıklarında anestezi, toraks cerrahisinde anestezi, pediatrik cerrahide anestezi, karaciğer fizyolojisi ve anestezi, batın cerrahisi ve anestezi, anne ve fetusda fizyoloji ve anestezi, pediatrik fizyoloji ve anestezi, nöroşirüjide anestezi, ortopedik girişimlerde anestezi,  Nörofizyoloji ve anestezi, kulak burun boğaz cerrahisinde anestezi, endoskopik girişimlerde anestezi, sütur gerektiren cerrahi girişimlerde anestezi, modern yoğun bakımlar nasıl olmalı ve yoğun bakım genel prensipleri, outpatient anestezi, geriatric hastalarda anestezi, günübirlik cerrahilerde anestezi, ilaç entoksikasyonları, malign hiperterni konularında bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.