Bu derste; yoğun bakımın tanımı, tarihçesi, çeşitleri düzeyleri anlatılacaktır. Ardından Reanimasyon ünitesinde iş tanımı, yoğun bakım kliniğinde yatan hasta tanımı, yoğun bakım  kliniğinde yatan hasta bakımı  ve tadavisi. Ağız, saç ve  vücut bakımı, kanül, katater, stoma, endotrakeal tüp bakımı, pozisyon degişikligi, bası yaraları, yoğun bakım cihazları ve kullanımları, entereal beslenme, parenteral beslenme, reanimasyon ünitesinde hasta takibi,  aspirasyon sterilite, nazogastrik kateter, üriner katater, oksijen tedavisi ve her bir patolojik durum için  tedavi  endikasyonu konularını kapsayan geniş bir teorik ve pratik bilgiler ışıgında  izlem ve tanı yöntemleri. Prognoz belirlenmesi. Yoğun bakımda sedasyon, analjezi, kas gevşemesi. Şok, akut böbrek yetmezliği. Koma, beyin ölümü, sepsis, menenjit. Hastane enfeksiyonları, yapay solunum uygulama modelleri, total beslenmede gereken  bilgi ve beceriyi kazandırmak.