Dersin içeriğini binaların tesisat sistem ve donanımları oluşturmaktadır. Bu kapsamda, ısıtma, aydınlatma ve enerji ile temiz su ve atık su tesisatlarının tasarım ve uygulama prensipleri teorik olarak irdelenmekte; mevcut bir mimari proje üzerinde ayrı ayrı tesisat projeleri uygulama olarak tasarlanıp çizilmektedir.