Yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda uygulanacak hukukun tespitine ilişkin genel ve özel kanunlar ihiltafı kurallarının öğrenilmesi, vatandaşlık hukukunu oluşturan temel hukuki düzenlemeler konuları öğretilir.