Çocuk Hukuku ve çocuk hakları konusunda iç hukuk ve milletlerarası hukuktaki düzenlemeler öğretilir.