Bu ders ile İşgörme sözleşmeleri (hizmet, istisna, neşir, vekalet, simsarlık, vekaletsiz iş görme, komisyon, nakliye sözleşmeleri), saklama borcu doğuran sözleşmeler (vedia ve benzeri sözleşmeler), kefalet sözleşmesi, kumar ve bahis, piyango, kaydı hayat ile irat ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri (adi ortaklık) sözleşmeleri öğrenilecektir.