Terminolijiyi öğrenme

Uluslararası Hukukun farklı alanlarını ve düzenlemelerini anlama ve öğrenme

Uluslararası Mevzuat ve İç Hukuk Düzenlemeleri öğrenme ve yorumlama

Uluslararası  Yargı Kararları, Uluslararası Örgütler Hukukunun Temel Kavramlarını bağlantılarını anlama, kavrama ve yorumlama