İş akdi ile sosyal güvenlik hukuku kapsama alanına giren kişiler ve kurumlar arasındaki ilişkiler incelenecektir. Bu kapsama alanında değerlendirilen ilişkilerin yanı sıra hukuki sorumluluk, cezai ve idari sorumluluklarda değerlendirilecek ve öğrenilecektir.