TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN FARKLI SUÇ KALIPLARI BU DERSTE İŞLENMEKTEDİR. ÖĞRENCİNİN CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERSİNDE ÖĞRENDİĞİ BİLGİLER ÖZEL KISIM KİTABINDA YER ALAN SUÇLARA UYGULAMA PRATİĞİ GELİŞTİRİLMEKTEDİR.