Türkiye’deki tanı ve değerlendirme sürecine ilişkin uygulamaları tanıyabilecek, Gelişimsel tanı ve değerlendirme süreç basamaklarını açıklayabilecek, Çocuk gelişiminde tanı ve değerlendirmenin önemini açıklayabilecek, Çocuğu tanıma ve değerlendirmede gerekli olan temel ilkeleri listeleyebilecek, Çocuğu tanıma ve değerlendirme aracılığıyla çocuk hakkında toplanabilecek bilgileri listeleyebilecek, Dünya’da ve Türkiye’de sıklıkla kullanılan standart testleri sıralayabilecek, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlama sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları açıklayabilecek, Çocuğu tanıma ve değerlendirme çalışmalarında aileden bilgi alma yollarını özelliklerini açıklayabilecek, Gelişimsel değerlendirmede etik ilkeleri sıralayabilecek.