ameliyathane teknikerlerine anestezi, yoğun bakım ile ilgili genel bilgiler vermek. kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamalarını öğretmek