Türk Halk Edebiyatı alanında ortak (anonim) halk şiirinin kavramsal ve türdeş özelliklerinin açıklanması, tarihsel süreç içindeki köken, gelişim ve değişimlerin örnek metinler üzerinden incelenmesi ve güncele etkilerinin araştırılması.