Bu derste Ülkemizdeki ve dünyada  bankanın işlevi ve bunun hukuki alt yapısı  öğretilecektir.