Bu derste Vergi mükelleflerinin vergi idaresine ilişkin  ödevleri  ve sorumlulukları ve hakları  öğretilecektir.