Bu derste, öğrenciler toplu beslenme sistemlerinde yönetici diyetisyenin rolü ve görevleri, toplu beslenme sistemlerinde besin güvenliği, toplu beslenme sistemleri aşamalarının gözlemlenmesi, farklı kurumların toplu beslenme hizmetlerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Diyetisyenin yönetici rolünü öğrenir ve bu konuda bilgi ve becerilerini geliştirir, Toplu beslenme sistemleri süreçlerini gözlemler ve var olan teorik bilgileriyle yorumlar, Özel gruplar için toplu beslenme hizmetlerine yönelik çözüm yollatını açıklar, Toplu beslenme sistemlerinde karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm yollarını öğrenir, Hizmet edilen hedef gruba yönelik menü planlama uygulamasını öğrenir, Besin güvenliği yönünden toplu beslenme sistemleri süreçlerini gözlemler ve yorumlar. Satınalma şartnamaleri, miktarı, fiyatı, tedarikçileri, sipariş prosedürleri, depo özellikleri ve depolama presedürleri, besin gruplarına göre satınalma ve depolama kriterleri konu başlıkları incelenir.