Seminer dersinin amacı yüksek lisans öğrencilerinin ödev, makale ve tez yazma becerilerini geliştirmektir. Bu amaçla ilk dersten itibaren bir konu tahsis edip öğrencilerin verilen süre içinde araştırma yapmaları, derste sunmaları, eleştirel bakış ve sonrasında başka bir ödev/makale şeklinde devam eden bir çabadır.