Bu derste belirli somut uyuşmazlıklar çerçevesinde hukuk yargılaması prosedürü işletilerek uygulama pratiği amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, davacı/davalı vekili ile hâkim rolleri çerçevesinde dava ve cevap dilekçeleri ile hukuk yargılamasında yer alan diğer belgeler hazırlanacak ve sanal mahkeme uygulamasıyla duruşmalar yapılarak nihaî karar ve kanun yolu aşaması pratiği yapılmaktadır.