Estetik nedir? Estetiğin bir bilim dalı olarak ortaya atılmadan önceki dönemlerde oluşan düşünce akımları ve bu akımların edebiyat alanı ile olan bağıntıları.