This training course aims to provide the necessary information about Synchronous and Asynchronous Education Methods.

---------

Bu ders Senkron ve Asenkron Eğitim Yöntemleri hakkında gerekli bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır.