Günümüzde oldukça yaygın kullanılan görselleştirme teknikleri mimari tasarımın vazgeçilmez bir elemanı olmuştur. Bu sayede tasarımcı, tasarladığı yapı, mekan veya objeleri karşısında ki kişilere daha etkili bir şekilde aktarabilmektedir. Bu dersin amacı iki boyutlu obje, nesne ve mimari projelerin üçüncü boyutta algılanması, tasarlanması ve modelleme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Tasarlanmış herhangi bir nesne veya yapının üçüncü boyutta ki kütlesel ilişkisi, dengesi, renk ve malzeme uyumu ile dijital ortamda gerçeğini yansıtan görselleştirme tekniğinin kazanılması hedeflenmektedir.