Bu Sosyal güvenlik hukuku’nda özel Sigortalardan farkları, Sigorta kolları, hukuki sonuçlar ve ilgili davalar öğrenilecektir.