Bu ders kapsamında öncelikle yangının tanımı yapılacak ve yangının meydana gelmesinde etkin olan değişik

parametreler üzerinde durulacaktır. Bu parametrelerin her birisi de kendi içerisinde kapsamlı olarak incelenecektir.

Daha sonra, yangının nedenleri işlenecek ve hangi koşullar altında yangın olasılığının arttığı üzerinde durulacaktır. Bu

olasılık artışına neden olacak koşulların ortadan kaldırılması bağlamındaki yangın güvenliği uygulamaları detaylı

biçimde tartışılacak ve örnek uygulamalar ile pekiştirilecektir. Ülkede geçerli olan Yangın Yönetmeliği detaylı olarak

incelenecek, dış ülkelerdeki örnekleri ile karşılaştırılacak ve olumlu / olumsuz ile yeterli / yetersiz bölümlerine karşılık

revize maddeler önerilecektir. Yangınların meydana gelmesi durumunda yapılması gereken organizasyonlar ve

haberleşme teknikleri üzerinde durulacaktır. Yangından korunma yöntemleri, üç dakikanın önemi, patlamalar ve

nedenleri de işlenecektir.