Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerini bir kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Ağrlıklı olarak mekaniğin temel konuları işlenmektedir. Temel fizik konuları olarak, Birimler ve boyutlar, Bir boyutta düzgün ivmeli hareket, Serbest düşme, Vektör matematiği. Iki boyutlu hareket, Newton’un hareket kanunları, Newton kanunlarının uygulanması. Serbest cisim diyagramları, Dairesel hareket, Iş ve enerji, Enerjinin korunumu, Momentum, impuls ve çarpışmalar, Dönme hareketi, Tork ve Statik denge kapsamlı olarak işlenilmektedir. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.