Bu derste psikoloji alanında ve psikolojinin dışında kullanılan  birçok alanda kullanılabilen gözlem ve görüşme tekniklerinin temel prensip, kural ve işleyiş kuralları aktarılacaktır. Bu gözlem ve görüşme tekniklerinin temel prensip, kural ve teknikler insanın sosyal etkileşimi ile iletişimi hayati önem taşımaktadır. Bu beceriler bir yandan eğtici ve öğretici bir perspektif ile aktarılırken diğer bir yandan da klinik ve sosyo-psikolojik perspektif ile ele alınacaktır ki öğrenciler bu becerileri de günlük ve profesyonel hayatlarında kullanabilsinler. Bu tür konular üzerinde çalışarak, öğrenciler bir yandan gelişirken diğer bir yandan da psikolog olarak hem sosyal anlamda hem de profesyonel anlamda sağlıklı ve kalıcı ilişkiler kurabileceklerdir.