Bu derste Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgiler öğrenilecektir.