Bu derste tez yazım kuralları ve bilimsel  kaynak  araştırması, metodoloji öğrenilecektir.