Derste, Medeni Hukuk, başlangıç hükümleri, kişiler hukuku bölümlerinden oluşur. Temel kavramlar bölümünde, Medeni Hukukun konusu, Medeni Hukukun yürürlük kaynakları ve uygulanması, Medeni Hukukun bazı temel kavramları; hak kavramı, hakların çeşitleri, hakların kazanılması ve kaybedilmesi, hakların korunması anlatılır. Kişiler hukuku bölümünde ise kişiler hukukunun anlamı ve yeri, gerçek kişiler (kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, kişiliğin korunması), tüzel kişiler (dernekler ve vakıflar) anlatılır.